top of page

jak se stát poskytovatelem?

Ošetření zarůstajících nehtů patentovanou metodou ARKADY je možné provádět na pedikérských pracovištích a ve vybraných zdravotnických zařízeních (např. chirurgické, ortopedické, podiatrické aj. ambulance). Lékařské ambulance mají u složitějších případů zarůstání nehtů nebo při provádění plastik nehtových valů dle Arkadyho výhodu v možnosti použití lokální anestezie. Nicméně, v kolébce zrodu metody, v Polsku, jsou ošetření úspěšně prováděna především v pedikérských salónech a jejich počet se již blíží jednomu tisíci.

Každý, kdo chce při nápravě zarůstajících nehtů využívat metodu ARKADY, musí mít potřebné profesní zaměření (pedikér s praxí  nebo zdravotnický pracovník s praxí v oblasti péče o nehty), dobrou znalost problematiky ošetřování  nehtů a dostatečnou  míru zručnosti. Důležitá je také praktická znalost práce s bruskou a akrylem. Nezbytnou podmínkou je autorizované proškolení a technické vybavení pro práci, tj. Kostka ARKADY s příslušenstvím.

 

Pro zahájení poskytování ošetření metodou ARKADY se zájemce zaregistruje na jeden ze dvou vstupních školení (dle vlastního výběru) a to buď jednodenní Instruktážní kurz k metodě Arkady anebo dvoudenní Kurz Specialista I. stupně. Po absolvování jednoho z těchto kurzů obdrží účastník registrovaný certifikát, který jej opravňuje k práci touto metodou. K práci pomocí této metody je taktéž potřeba zakoupit si nástroj Kostka ARKADY, který je součástí sady PODOEXPERT. Pro rozvoj dalších znalostí a praktických dovedností se pak mohou zájemci  přihlásit pokročilé kurzy - Kurz Specialista II. stupně. Registrovaný certifikát o absolvování kurzu jej pak opravňuje k zařazení do mezinárodní databáze provozovatelů metody ARKADY jako Specialista II. stupně.

Velkou výhodou (ale nikoliv podmínkou) pro práci metodou ARKADY je praktická znalost klasických pedikérských metod ošetřování zarůstajících nehtů (příprava nehtu, tejpování, tamponáda, sulci protektory, B/S špony apod.). Za tímto účelem pro Vás připravujeme samostatný obecný kurz ošetřování zarůstajících nehtů, kde lze tyto praktické dovednosti získat. Termíny jednotlivých kurzů nejdete na našem Facebooku.

Stupně odbornosti

Systém

školení

bottom of page