top of page

1

Metoda Arkady

 Instruktážní kurz

Jednodenní kurz pro  8 účastníků.

 

Kurz je určen všem zájemcům s příslušný profesním zaměřením (viz. Jak se stát poskytovatelem), kteří mají zájem seznámit se prakticky s prováděním metody Arkady.

 

Program: 1 hodina teorie, 1 hodina sledování výkonu provedeného instruktorem, 8 hodin samostatné provádění výkonů pod vedením instruktora – každý účastník provede 1 samostatný výkon.

 

Po ukončení kurzu obdrží účastník registrovaný certifikát o absolvování instruktáže, který jej opravňuje k provádění výkonů metodou Arkady a k zařazení do národní databáze absolventů instruktáže.

 

Cena kurzu: 3 200 Kč (vč. 21% DPH) pro členy České podiatrické společnosti, 4 000,- Kč (vč. DPH) pro nečleny.

2

Metoda Arkady

Specialista 1. stupně

Dvoudenní školící kurz  pro  4 účastníky.

 

Kurz je určen všem zájemcům s příslušný profesním zaměřením (viz. Jak se stát poskytovatelem), kteří chtějí  metodu Arkady uplatňovat ve své praxi.

 

Program:  1 hodina teoretická průprava, 3 hodiny sledování výkonů provedených instruktorem, 12 hodin samostatné provádění výkonů pod vedením instruktora – každý účastník provede 2 samostatné výkony.

 

Po ukončení kurzu obdrží absolvent registrovaný certifikát Specialista 1. stupně. Certifikát jej opravňuje k provádění výkonů metodou Arkady a k zařazení do národní databáze certifikovaných Specialistů I. stupně provádějících výkony metodou Arkady.

 

Cena kurzu: 16 000 Kč (vč. 21% DPH) pro členy České podiatrické společnosti, 20 000 Kč (vč. 21% DPH) pro nečleny.

3

Metoda Arkady

Specialista 2. stupně

Dvoudenní školící kurz pro 1 účastníka.

 

Kurz je určen absolventům kurzu Specialista 1. stupně. Kurz lze absolvovat pouze za podmínky, že zájemce doloží  fotodokumentaci alespoň 15 vlastních výkonů.

 

Program:  16 hodin samostatného provádění výkonů pod vedením instruktora s cílem prohloubení zkušeností s metodou Arkady. Účastník provede 8 samostatných výkonů.

 

Po ukončení kurzu je předán certifikát Specialista 2. stupně, na jehož základě  je absolvent  zařazen do mezinárodní databáze certifikovaných Specialistů II. stupně provádějících výkony metodou Arkady.

 

Cena kurzu: 16 000 Kč (vč. 21% DPH) pro členy České podiatrické společnosti, 20 000,- Kč (vč. 21% DPH) pro nečleny.

bottom of page