top of page

Časté otázky

Je ošetření zarůstajících nehtů metodou Arkady bolestivé?

Záleží na individuálním prahu vnímání bolesti. Ošetření může být mírně bolestivé v úvodní fázi, kdy dochází k rovnání nehtové ploténky. Při složitějších rekonstrukcích nehtové ploténky ve zdravotnických zařízeních lze výkon provádět i v lokální anestezii.

 

Jak dlouho ošetření trvá?

Ošetření trvá cca 60 minut, podle míry postižení nehtové ploténky a její deformace.

Jak dlouho trvá zklidnění nehtového valu při zánětech?

Je závislé na stupni postižení nehtu a nehtového valu před samotným výkonem. Při nekomplikovaných stavech je možné bezprostřední zapojení do běžného života a pracovního procesu – např. běžná chůze, řízení auta, koupání. Při zánětech nehtového valu je náprava o něco delší, máme však zkušenost, že ihned po odstranění mechanické příčiny dráždění nehtového valu  dochází k jeho samovolnému hojení.

Musí se ošetření zarůstajících nehtů metodou Arkady opakovat?

Dle našich dlouhodobých zkušeností je v 85-90 % případů ošetření úspěšné tak, že se nemusí opakovat. Záleží zde však na mnoha faktorech, jako jsou např.:   rozsah a délka trvání zánětu, deformity nehtové ploténky a okolních měkkých tkáních po předchozích zákrocích, postižení nehtové ploténky mykózou a jinými chorobami, výživa nehtů, dědičné dispozice. Velký vliv na případnou recidivu má nevhodná obuv, špatné ošetřování nehtů, ale např. i porucha statiky nožní klenby. Pokud se to ukáže potřebné, provádíme následně v takových případech metodou Arkady dílčí korekce nehtu.

 

Budu moci ihned po ošetření chodit, řídit auto, apod.?

Ano. Charakter  metody a její provedení umožňuje bezprostředně po zákroku chůzi, koupání, řízení automobilu a jiné běžné činnosti. Co rozhodně ihned po ošetření nedoporučujeme, jsou náročné pěší túry nebo sporty zatěžující dolní končetiny.

Jaká opatření je potřeba dodržovat po ošetření?

Klienti jsou po zákroku poučení o způsobu ošetřování a zkracování nehtů, o nutnosti nošení vhodné obuvi a o předcházení traumatům v oblasti prstů nohy. Součástí metody je i používání speciálně vyvinutého kolagenové séra na celkové posílení nehtového aparátu.

 

Čím je metoda Arkady  výjimečná?

Unikátnost metody spočívá v tom, že  neinvazivně, šetrně a při jednom výkonu dokáže odstranit mechanickou příčinu zarůstání nehtu, a tak ve většině případů jednorázově vyřešit i dlouholeté chronicky recidivující stavy. Při výkonu v žádném kroku nedochází k destrukci nehtové ploténky ani její zárodečné vrstvy - matrix. Ba právě naopak, princip metody spočívá v rekonstrukci ploténky do jejího fyziologického stavu, bez nutnosti zákroků v oblasti matrix. Jedná se tedy  o metodu záchovnou a maximálně šetrnou pro celý nehtový aparát.

 

Je ošetření metodou Arkady vhodné i při dlouhodobých problémech se zarůstajícími nehty?

Naší zkušeností je, že stále častěji nás vyhledávají klienti s dlouhodobými, i 40letými trvalými problémy, kteří  absolvovali již několik různých chirurgických, plastických či laserových zákroků, nebo ti,  kteří řeší problém dlouhodobě a  zatím neúspěšně pedikérsky.

 

Kdo může v současné době nápravu zarůstajících nehtů metodou Arkady provádět?

Nápravu zarůstajících nehtů Metodou Arkady  mohou na území České a Slovenské republiky poskytovat pouze speciálně vyškolení a certifikovaní pracovníci. Jmenovitě jsou všichni tito odborníci uvedeni v Seznamu odborných pracovišť.

 

Kdo se může stát poskytovatelem metody Arkady?

Ošetření zarůstajících nehtů patentovanou metodou Arkady je možné provádět na pedikérských pracovištích a ve vybraných zdravotnických zařízeních (např. chirurgické, ortopedické, podiatrické aj. ambulance).

Každý, kdo chce při nápravě zarůstajících nehtů poskytovat metodu Arkady, musí mít potřebné profesní zaměření (pedikér s praxí  nebo zdravotnický pracovník s praxí v oblasti péče o nehty), dobrou znalost problematiky ošetřování  nehtů a dostatečnou  míru zručnosti. Důležitá je také praktická znalost práce s bruskou a akrylem. Nezbytnou podmínkou je autorizované proškolení a  technické vybavení pro práci, tj. Kostka Arkady s příslušenstvím.

bottom of page