top of page
Výhody Metody Arkady a výsledky ošetření 
  • Neinvazivní, šetrný a poměrně krátký výkon s minimální bolestivostí.

  • Okamžitě po ošetření je pociťována úleva.

  • Nehet má po ošetření přirozený   a estetický vzhled.

  • Po zákroku lze bez potíží chodit    a provádět běžné činnosti.

  • Vysoká nevratnost problému zarůstání při správné následné péči.

bottom of page