STUPNĚ ODBORNOSTI

ABSOLVENT INSTRUKTÁŽE

Absolvent kurzu:

  • Metoda Arkady | Absolvent instruktáže

Absolvent kurzu:

  • Metoda Arkady | Specialista 1. stupně

SPECIALISTA

2. STUPNĚ

Absolvent kurzů:

  • Metoda Arkady | Specialista 1. stupně

  • Metoda Arkady | Specialista 2. stupně

INSTRUKTOR

Absolvent kurzů:

  • Metoda Arkady | Specialista 1. stupně

  • Metoda Arkady | Specialista 2. stupně

  • Metoda Arkady | Instruktor

SPECIALISTA

1. STUPNĚ

Podiatrické centrum Medicia

Daliborova 421/15

Ostrava-Mariánské Hory

+420 777 703 501

sluzby.medicia@centrum.cz

  • Facebook Social Icon

Medicia.cz

Podoland.cz

© 2016 Copywright Atlas Trade s.r.o.