top of page

Metoda Arkady | Specialista 1. stupně

Termín: bude upřesněn

 

Cena:  16 000,- Kč (vč. DPH) pro členy České podiatrické společnosti / 20 000,- Kč (vč. DPH) pro nečleny

Místo konání:  Podiatrické centrum Medicia, Daliborova 421/15, 709 00  Ostrava-Mariánské Hory

 

Rozsah: 2 dny

Instruktoři:  Adrian Arkada - autor metody, Daniel Abratkiewicz - instruktor, MUDr. Jaroslav Lux - chirurg, lékař podiatr, instruktor metody Arkady, Jana Výmolová - pedikérka, instruktorka metody Arkady

 

Program:

1. den 

09.00 – 13.00   Teoretická průprava, praktické ukázky výkonů provedené instruktorem

13.00 – 13.30   Oběd

13.30 – 18.00   Samostatné provádění výkonů pod vedením instruktora

2. den

09.00 – 12.30   Samostatné provádění výkonů pod vedením instruktora

12.30 – 13.00   Oběd

13.00 – 17.00   Samostatné provádění výkonů pod vedením instruktora

17.00 – 18.00   Závěrečné hodnocení, předání certifikátů

 

Organizace:

Prezence proběhne v úterý od 8.30 - 9.00. V ceně kurzu jsou zahrnuty  obědy a  občerstvení. Ubytování si mohou účastníci zajistit v blízkosti, např.:  Penzion D.M.Z. www.dmz-penzion.cz, Harmony Club Hotel www.harmonyclub.cz.

 

Kurz je organizován pro 4 účastníky. K provádění výkonů doporučujeme vzít si s sebou pracovní oděv a obuv. Na závěr kurzu  obdrží účastníci certifikát k provádění výkonů Metodou Arkady s titulem Specialista I. stupně. 

 

Kurz pořádá Atlas Trade s.r.o., IČ: 64616738, Daliborova 421/15, Ostrava. Organizační zajištění: Ing. Ludmila Maluchová, tel.: 777 703 501.                                                                                                         

 

Přihlášky zasílejte na e-mail: nehet.medicia@centrum.cz.

Přihlašování  a storna přihlášek se řídí platnými obchodními podmínkami

Stupně odbornosti

Systém

školení

bottom of page