Obchodní podmínky platné od 1. 5. 2017

Přihlášky k účasti na školících akcích jsou přijímány prostřednictvím kontaktního formuláře těchto webových stránek.

 

Pořadatelem akcí je společnost Atlas Trade s.r.o., Daliborova 421/15, Ostrava - Mariánské Hory, IČ: 64616738.

Odesláním přihlášky vyjadřuje zájemce souhlas s obchodními podmínkami. Přijaté přihlášky budou zpětně potvrzeny na odesílající e-mail;  společně bude zaslán  i variabilní symbol pro platbu. Zaslané přihlášky jsou považovány za závazné po přijetí úhrady vložného.

 

Vložné lze uhradit  nejpozději 7 kalendářních dnů před zahájením školicí akce, a to převodem na bankovní účet 19-4254050247/0100 pod přiděleným variabilním symbolem; cena již obsahuje 21% DPH. Bez předchozí úhrady vložného se z kapacitních důvodů nemůže klient akce zúčastnit. Daňový doklad o přijaté platbě bankovním převodem obdrží klient e-mailem.

 

Veškeré změny objednávek a případná storna přihlášek musí být provedeny předem písemně na email nehet.medicia@centrum.cz nebo zaslány poštou.

 

Storna závazných přihlášek s vrácením vložného  jsou přijímána  nejpozději 7 kalendářních dnů před zahájením akce, při provedení storna po tomto termínu  se  již přijaté vložné  nevrací.

 

Organizátor si vyhrazuje právo změny lektora, data a místa konání či zrušení akce. Všechny případné změny obdrží klienti telefonicky nebo e-mailem včas na vědomí.

Stupně odbornosti

Systém

školení