top of page

Ošetřování zarostlých nehtů | Obecný kurz

V tomto obecném kurzu Vám představíme dostupné možnosti ošetřování zarůstajících nehtů. Dozvíte se více o příčinách vzniku a typech zarostlých nehtů. Během kurzu Vám jednotlivé metody představíme a budete mít možnost si ošetření vyzkoušet. Součástí kurzu je rovněž sdílení zkušeností s našimi odborníky, kteří se této problematice věnují již více než 5 let.

Termín: bude upřesněn

Cena: 2 000,- Kč (včetně DPH) pro členy České podiatrické společnosti/ 2 500 Kč (včetně DPH) pro nečleny

 

Místo konání: Podiatrické centrum Medicia, Daliborova 421/15, Ostrava-Mariánské Hory

Rozsah: 7 hodin

 

Školitelé: MUDr. Jaroslav Lux - chirurg, lékař podiatr, instruktor metody Arkady, Jana Výmolová - pedikérka, podiatr II. stupně ČPS, instruktorka Metody Arkady

 

Program:

 

10.00 – 11.00 Teoretická část: anatomie nehtu, příčiny vzniku zarůstajících nehůt, typy zarůstajících nehtů a základní možnosti jejich ošetření

11.00 – 13.00 Praktické ukázky ošetření

13.00 – 13.30 Oběd

13.30 – 15.30 Samostatné provádění ošetření pod vedením školitele

15.30 – 15.45 Závěrečný workshop a předání certifikátů

 

Organizace:

Prezence:   9.30 - 10.00
Odborný program:  10.00 – 13.00 a  13.30 - 15.45

 

V ceně školení je zahrnut materiál na práci, oběd a drobné občerstvení.

 

V ceně  není zahrnuto ubytování. Nejbližší možnosti ubytování Ostrava – Mariánské Hory:  Penzion D.M.Z. www.dmz-penzion.cz, Harmony Club Hotel www.harmonyclub.cz.

 

Školení je organizováno max. pro 8 účastníků. K provádění ošetření doporučujeme přinést s sebou vlastní frézky na nehty, pracovní oděv a obuv. Na závěr školení  obdrží účastníci certifikát o absolvování kurzu. 

Akce je garantována Českou podiatrickou společností  a absolvent kurzu obdrží 7 bodů do celoživotního vzdělávání ČPS 7 bodů.

 

Kurz pořádá Atlas Trade s.r.o., IČ: 64616738, Daliborova 421/15, Ostrava. Organizační zajištění: Ing. L. Maluchová, tel. 777 703 501.

 

Přihlásit se lze na e-mail nehet.medicia@centrum.cz.

Přihlašování a storna přihlášek se řídí platnými obchodními podmínkami.

Stupně odbornosti

Systém

školení

bottom of page