top of page

Metoda Arkady | Instruktážní kurz 

Termín: bude upřesněno

 

Cena:  3 200,- Kč (vč.DPH) pro členy České podiatrické společnosti/  4 000 Kč (vč. DPH) pro nečleny

Místo konání:  Podiatrické centrum Medicia, Daliborova 421/15, Ostrava-Mariánské Hory

Rozsah: 7 hodin

 

Školitelé: MUDr. Jaroslav Lux - chirurg, lékař podiatr, instruktor metody Arkady, Jana Výmolová - pedikérka, podiatr II. stupně ČPS, instruktorka Metody Arkady, dle možností také Adrian Arkada - autor metody

 

Program:

09.00 – 10.00 Teoretická část a diskuse k metodě Arkady

10.00 – 11.00 Výkon provedený instruktorem

11.00 – 12.00 Výkon provedený účastníkem

12.00 – 13.00 Výkon provedený účastníkem

13.00 – 13.30 Oběd

13.30 – 14.30 Výkon provedený účastníkem

14.30 – 15.30 Výkon provedený účastníkem

15.30 – 16.30 Výkon provedený účastníkem

16.30 – 17.30 Výkon provedený účastníkem

17.30 – 18.30 Výkon provedený účastníkem

18.30 – 19.30 Výkon provedený účastníkem

19.30 – 20.00 Předání certifikátů

 

Během kurzu  je provedeno  9  výkonů na zarůstajících nehtech. První výkon provede instruktor, další pak už sami účastníci  - každý účastník provede jeden výkon a  další výkony může sledovat a učit se  od svých kolegů.

 

Organizace:

Prezence:  8.30 - 9.00
Výuka:  9.00 – 20.00

 

V ceně kurzu je zahrnut  oběd a  drobné občerstvení.

 

V ceně  není zahrnuto ubytování. Nejbližší možnosti ubytování Ostrava – Mariánské Hory:  Penzion D.M.Z. www.dmz-penzion.cz, Harmony Club Hotel www.harmonyclub.cz.

 

Kurz je organizován  pro 8 účastníků. K provádění výkonů doporučujeme přinést s sebou pracovní oděv a obuv. Na závěr kurzu  obdrží účastníci certifikát  o účasti, který je opravňuje k provádění výkonů Metodou Arkady   na nástroji Kostka Arkady. Je zažádáno o přidělení bodů Českou podiatrickou společností.  

 

Kurz pořádá Atlas Trade s.r.o., IČ: 64616738, Daliborova 421/15, Ostrava. Organizační zajištění: Ing. L. Maluchová, tel. 777 703 501, nehet@medicia.cz

 

Přihlásit se lze na e-mail nehet.medicia@centrum.cz.

Přihlašování a storna přihlášek se řídí platnými obchodními podmínkami.

Stupně odbornosti

Systém

školení

bottom of page